appel

Aan de slag

Nu is het tijd om vanuit de overtuiging dat je zelf waardevol bent een begin te maken met het verbeteren van jouw relatie. Jij kunt beginnen en verbaas je er niet over dat er effecten zullen optreden die je niet voor mogelijk hebt gehouden

De stappen die je gaat zetten zijn klein, maar uiteindelijk zullen ze bergen verzetten.

Maar weinigen zijn in staat grote dingen te doen.
Velen kunnen echter met grote liefde kleine dingen doen.

moeder Teresa

Luisteren

Bij het woord luisteren kunnen verschillende gedachten in je hoofd voorbij schieten. Misschien denk je aan een leerkracht die je bij de les wilde houden of misschien denk je aan een ouder die je duidelijk wilde maken welke verandering in jouw gedrag moest plaatsvinden. Maar echt luisteren is eigenlijk iets totaal anders. Het is een onbetaalbaar cadeau dat jij kunt geven aan een ander. Je neemt de tijd om te horen wat er in de ander leeft. Waar jouw partner zich zorgen over maakt of juist over droomt. Je verplaatst je in de ander met maar een doel: de ander voelt zich gehoord en begrepen.

Eerst begrijpen en dan begrepen worden

Stephen R. Covey

Echt luisteren vraagt veel van je, maar de opbrengst keert als een boemerang naar je terug. Elke keer als jij echt luistert naar je partner leg je een verbinding met de ander. Als dunne draadjes vormen alle luistermomenten een band die sterker en sterker wordt.

Leiderschapsgoeroe Stephen Covey onderscheidt vijf niveaus van luisteren: negeren, doen alsof, selectief luisteren, aandachtig luisteren en empathisch luisteren. Alleen bij de laatstgenoemde manier van luisteren gaat het daadwerkelijk om de ander.

blij

Negeren:

je hoort het wel, maar je neemt de woorden niet op.

Doen als of:

je hoort de woorden, maar je gedachten zijn ergens anders.

Selectief luisteren:

je hoort de woorden, maar zodra je ze hoort gaan je gedachten alle kanten op. Met of zonder de woorden van de ander.

Aandachtig luisteren:

je hoort de woorden. Je bent actief betrokken bij het gesprek, maar je hebt bij het luisteren al een mening gevormd vanuit jouw eigen perspectief.

Empatisch luisteren:

je hoort de woorden en je voelt wat de ander voelt zonder dat je daar een waardeoordeel over hebt.

Luistergedicht

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij adviezen begint te geven, heb je niet gedaan wat ik vroeg.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij vertelt waarom ik me niet zo moet voelen, vertrap je mijn gevoelens.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij het gevoel hebt dat je iets moet doen om mijn probleem op te lossen,

heb je mij laten zitten hoe vreemd dat ook mag lijken.

Luister! alles wat ik je vraag is dat je luistert, niet dat je praat of iets doet, maar dat je luistert. Advies is goedkoop.

Als je iets voor mij doet wat ik zelf kan en moet doen, vergroot je alleen mijn angst en mijn gevoel van onbekwaamheid.

Maar als je simpelweg accepteert dat ik voel wat ik voel hoe irrationeel het ook is,

kan ik ophouden te proberen jou te overtuigen en kun je de situatie gaan begrijpen.

Irrationele gevoelens hebben een betekenis als we begrijpen wat erachter zit.
Als dat duidelijk wordt, zijn de antwoorden logisch en heb ik geen advies meer nodig.

Misschien is daarom het gebed voor mensen zo belangrijk.
God luistert naar ons en blijft bij ons, maar hij geeft ons niet de hele tijd adviezen en probeert geen dingen op te lossen.

God luistert en geeft kracht om dingen zelf te verwerken, al heb ik ook nodig dat jij bij mij blijft.
Dus, alsjeblieft, luister alleen. Als jij wilt praten, wacht dan een paar minuten tot je aan de beurt bent dan zal ik naar jou luisteren.

Ralph Roughton

Aan de slag

Wat ga jij doen om deze week eens echt te luisteren naar jouw partner?

Nog wat tips:

  • eet aan de tafel zonder afleiding van je telefoon, radio of tv en stel de vraag “Hoe was je dag?”
  • maak een wandeling
  • ga naast elkaar zitten of in een hoek van 90 graden (niet tegenover je partner)
  • doe je armen niet over elkaar
  • kijk je partner aan
  • zet elke oplossing of reactie uit je hoofd
  • vat samen wat je hoort (“Je zegt dus…”)
  • reflecteer gevoelens (“Je ziet er dus tegen op…”)
  • herhaal belangrijke woorden en laat een stilte vallen

Wil je weten of het is gelukt?

Onderzoek jezelf

1. Wat wilde ik?  5. Wat wilde mijn partner? 
2. Wat voelde ik? 6. Wat voelde mijn partner?
3. Wat dacht ik?  7. Wat dacht mijn partner?
4. Wat deed ik? 8. Wat deed mijn partner?

Antwoord

Naar stap 4